Organització

Coordinació
Eduard Thió – Coordinació – coordinacio@ciutatvelladecideix.cat

Comunicació i Campanya
Montse Torres – Gràfica i Publicitat – comunicacio@ciutatvelladecideix.cat
Josep Arranz – Web i Newsletter – internet@ciutatvelladecideix.cat
Josep Poveda – Premsa – premsa@ciutatvelladecideix.cat
Daniel Miracle – Audiovisual – audiovisual@ciutatvelladecideix.cat
Jordi Berenguer – Llistes, hòsting i correus – informatica@ciutatvelladecideix.cat
Joaquín Rodríguez – Xarxes socials – xarxes@ciutatvelladecideix.cat
Modest Garcia – Actes públics – actes@ciutatvelladecideix.cat
Oriol Perera – Porta a porta – porta-a-porta@ciutatvelladecideix.cat

Extensió
Eduard Thió – Entitats i Voluntariat – extensio@ciutatvelladecideix.cat
Pere Fàbregues – Comerç i Personalitats – cip@ciutatvelladecideix.cat

Recursos
Roser Palol – Economia – recursos@ciutatvelladecideix.cat
Eugeni Caireta – Logística – logistica@ciutatvelladecideix.cat

Administració electoral
Jordi Claramunt – Operativa Consulta – operativa@ciutatvelladecideix.cat

Si voleu contactar-nos per fer una consulta genèrica, podeu adreçar-vos a:
info@ciutatvelladecideix.cat