Aportacions

A banda de les guardioles als comerços adherits, també podeu fer aportacions econòmiques al compte corrent:

La Caixa – Microbank
0133-3273-11-4200000407

En el cas de voler beneficiar-vos de la desgravació fiscal, properament donarem les indicacions adients.