Comerços

Relació de comerços col·laboradors amb Ciutat Vella Decideix. En aquests comerços trobareu guardioles per a la recollida d’aportacions econòmiques per fer front a les despeses d’organització de la Consulta.
Cal recordar que Ciutat Vella Decideix no té cap mena de subvenció pública i que els recursos, tant econòmics com humans, sorgeixen únicament de les entitats i voluntaris que li donen suport.