Presentació

Ciutat Vella s’ha afegit a la iniciativa de dur a terme la consulta popular sobre la independència de Catalunya tal i com s’està fent arreu del país des del mes de setembre passat. Per això s’ha constituït la plataforma Ciutat Vella Decideix, integrada en aquests moments per més d’un centenar de veïns i veïnes i per més d’una trentena d’entitats del districte que s’han implicat activament en la proposta.

Ciutat Vella Decideix és una plataforma integrada a Barcelona Decideix. Es defineix com a transversal i formada per persones i entitats d’ideologies i sensibilitats diverses, que es proposa difondre els valors democràtics i promoure l’exercici del dret a decidir entre la ciutadania de Ciutat Vella.

Ciutat Vella Decideix vol seguir augmentant la implicació de persones i entitats del teixit social dels barris del Raval, del Gòtic, de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i de la Barceloneta sense cap distinció de sensibilitats polítiques, ideològiques, religioses ni socials, per poder fer la Consulta en un entorn amb les millors condicions d’objectivitat i neutralitat.

Ciutat Vella Decideix és una plataforma on tothom hi cap i on tothom pot opinar amb absoluta llibertat. Us animem a col·laborar:

– Ajudant en l’obtenció de recursos per a la celebració de la Consulta.
– Promovent la participació entre els vostres veïns i veïnes, amics i amigues, familiars, xarxes socials…
– Fent tasques de voluntariat.
– Participant a les reunions.
– Formant part d’algun dels equips de treball creats.
– O en qualsevol altra responsabilitat que vulgueu proposar.

Quins objectius té la Consulta sobre la Independència de la Nació Catalana que s’està organitzant a Barcelona?

1) Demostrar al món que la nació catalana està preparada per exercir el dret a la independència.
La Consulta sobre la Independència de la Nació Catalana que s’estan organitzant a centenars de municipis de la nostra nació té per objectiu demostrar al poble català i a tots els pobles del món que la nostra nació està preparada per afrontar l’exercici del dret a la independència política, malgrat els obstacles i impediments que posa l’estat espanyol i l’estat francès.

2) Promoure la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència.
Quan es consideri assolit aquest primer objectiu, s’impulsarà la convocatòria d’un referèndum nacional d’independència amb caràcter vinculant que haurà de ser promogut per la ciutadania i pels agents socials i polítics. Si la independència fos proclamada de forma unilateral per part dels nostres representants polítics, el referèndum tindrà un caràcter ratificatori d’aquesta proclamació d’independència.

3) Enfortir les xarxes ciutadanes que hauran de recolzar el referèndum vinculant sobre la independència.
La Consulta sobre la Independència es fonamenta en l’autoorganització de la societat civil i en l’autoreconeixement del poble català com a nació i com a subjecte polític. Per això, les xarxes socials i ciutadanes que ara es constitueixen, o que es puguin constituir en el futur, seran la base social sobre la qual s’ha d’apuntalar i defensar democràticament el procés d’independència de la nació catalana que ara comença.

4) Afavorir la participació popular i la democràcia directa
Tot el procés pretén, així mateix, l’aprofundiment dels mecanismes de democràcia directa, especialment als diferents districtes. Volem aconseguir la màxima participació popular.

A dia d’avui han organitzat consultes un total de prop de 500 municipis, amb una participació que ja ha superat les 500.000 persones amb dret a vot.

El 10 d’abril, tant SÍ com NO, Ciutat Vella Decideix.